Walka z glonami – wielki przewodnik

Odwieczna walka z glonami. Najważniejsza wiedza i teksty zebrane w jednym miejscu i stale uaktualniane.

Zielenice punktowe i pył na szybach moje eksperymenty
Kilkudniowy eksperyment Łorena i opis walki z glonami, zielonym pyłem na szybach

Metody: kontrola glonów czy uprawa roślin? – Tom Barr
tekst spider72 na podstawie artykułu Tom Barr

 

This entry was posted in glony. Bookmark the permalink.

Comments are closed.