Twardość wody węglanową KH i ogólna GH

Twardość wody KH i GH

Twardość wody zależy głównie od jonów wapnia i magnezu, ponieważ w wodach naturalnych jony innych metali występują w znikomych ilościach. Do mierzenia twardości wody słuzy np. test Zoolek GH-KH, którego intsrukcję obsługi niedawno opisałem.

W analizie wody wyróżniamy trzy rodzaje twardości wody:

  • ogólną (Two) - odpowiada ona całkowitej zawartości jonów wapnia i magnezu oraz innych jonów metali powodujących twardość wody
  • węglanową (Tww) - odpowiada zawartości wodorowęglanów, węglanów i wodorotlenków wapnia i magnezu, zwana jest ona również twardością przemijającą, ponieważ podczas gotowania wody zanika. Wytrącają się wówczas osady węglanu wapnia (tzw. kamień kotłowy) oraz węglanu magnezu.
  • niewęglanową (Twn) - stanowi różnicę między Two a Tww i określa zawartość chlorków, siarczanów i innych nierozpuszczalnych soli.

Twardość węglanowa KH

Twardość węglanową (przemijającą) KH usuwamy poprzez przegotowanie wody. Pozostałe w wodzie m.in. siarczany wapnia i magnezu (twardość nieprzemijająca) możemy usunąć stosując odpowiednie wymieniacze jonowe.

Twardość ogólna GH

Suma obu twardości nazywamy twardością ogólną GH, którą wyrażamy w stopniach niemieckich (1 stopień odpowiada 10 mg tlenku wapnia CaO lub magnezu MgO zawartego w 1 litrze wody).

Twardość wody podaje się w stopniach twardości wody (tzw. stopniach niemieckich) lub w miliwalach (mVal) jonów wapnia i magnezu na 1dm3 wody.

Skala twardości wody

1`n twardości ogólnej = 17.8 ppm CaCO3
1`n twardości węglanowej = 21.8 ppm HCO3

W zależności od stopnia twardości wody dzielimy na:

  • Bardzo miękka - 0-5 GH
  • Miękka – 5-10 GH
  • Średnio twarda - 10-20 GH
  • Twarda - 20-30
  • Bardzo twarda - powyżej 30

 Jak obniżyć twardość wody w akwarium?

Aby obniżyć twardość wody, należy dodawać wody destylowanej, demineralizowanej lub RO, przepuszczanie przez kationit (najlepiej wodorowy np Filtrax K, Purolite C100H), gotowanie (tylko TWW).

 Jak podwyższyć twardość wody w akwarium?

Twardości zazwyczaj nie trzeba podwyższać, ponieważ mamy w kranie twardą. Aby podwyższyć twardość wody, należy umieścić w akwarium kamienie z wapienia, żwir koralowy, muszle, dodać węglan wapnia CaCO3.  Można także użyć uzdatniacza do wody np. PG Hydro Mineral albo JBL AquaDur plus.

 

This entry was posted in parametry wody. Bookmark the permalink.

Comments are closed.